Full ressursutnyttelse av havets
verdifulle råvarer

En bedre fremtid gjennom bærekraftig havbruk fra Nord-Norge!

Våre medarbeidere

Bli kjent med våre medarbeidere i Vesterålen Havbruk
Medarbeidere

Kvinne på oppdrettsmerde

Fisken vår

Vi jobber kontinuerlig for å få en optimal kombinasjon av fisken vi fanger i havet og den vi får fra eget oppdrett
Fisken vår

Bilde av levendelagret torsk under vann

Transparens

Vi laster opp all dokumentasjon knyttet til fisken vi produserer. Dette være seg månedsrapporter til myndighetene, veterinærrapporter, oksygenmålinger, ja faktisk all dokumentasjon
Les mer om dette på vår lokalitet Hornet

Bilde av Myre havn i solnedgang

Pre-rigor

Kampen mot klokka – en biologisk, absolutt faktor, en forandring som skjer gradvis i en fisk de første timene etter at den er slaktet.
Les mer om vår pre-rigor produksjon

Bilde av kar med is

Se video fra vår lokalitet - Hornet