Personvern

Vi tar personopplysninger på alvor, og du vil aldri oppleve at de personopplysningene du gir til Vesterålen Havbruk vil bli misbrukt, solgt til tredjepart eller videreformidlet på noe annet vis. Alle kundedata oppbevares i henhold til gjeldende lovverk.

Opplysningene du oppgir ved registrering nyhetsbrev brukes til dette, og for at vi kan følge deg opp på en best mulig måte. Kontaktopplysningene blir ikke brukt til generell markedsføring på epost eller per post.

Alle kundeopplysninger håndteres på en sikker måte, og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.