Bilde av båt og merde utenfor Myre

Hornet -
Første produksjonssyklus 09.august 2021

Alt vi gjør skal være sporbart og transparent. Her skal alle få tilgang til dokumentasjon på vår fisk.

Bilde av merde under etablering sett ovenfra
Bilde fra etablering av vår lokalitet Hornet

Livestream fra Hornet

Bilde av medarbeider som utfører knyting av anker/tau
Bilde av medarbeider som lener seg mot merdekant
Bilde av ikke levende oppdrettstorsk som holdes opp
Bilde av oppdrettstorsk filet splittet i to