Bilde av sløyet fisk på is

Om fisken vår

Fisken vi foredler får vi fra flere steder og på ulike måter, fra det tradisjonelle til det nytenkende og nyskapende. Vi jobber kontinuerlig for å få en optimal kombinasjon av fiske vi fanger i havet og den vi får fra eget oppdrett.

Bildet fra innsiden av mottaket hvor filetfabrikken Primex kan sees på andre siden
Bildet er fra innsiden av mottaket og du ser Primex i bakgrunnen
Bilde av Lasse Ivan Johannesen - Formann Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS
Lasse Johannesen - Formann Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS
Bilde av vår lokalitet Hornet
Vår lokalitet Hornet
Levering av yngel til merde
Levering av yngel 9.august 2021
Selv om store deler av vår produksjon går til filet, så benyttes deler av fangsten til saltfisk produksjon